Browsing Category

jaarfeesten

jaarfeesten

Pasen

maart 26, 2015

Pasen word gevierd op de eerste zondag, na de eerste volle maan na het lentepunt op 21 maart. Als ik aan Pasen denk, dan denk ik aan het inluiden van de lente en het verwelkomen van nieuw leven. Wij versieren onze huis met takken en eitjes. En we verstoppen eieren voor de kinderen, om ze daarna op te eten bij ons paasontbijt. Een mooi moment om te delen wat de winter ons gebracht heeft en te verwelkomen wat voor een groei ons dat heeft gebracht.

Paasfeest

In het oosten van het land worden er vaak grote paasvuren gehouden, waar al het oude (takken) worden verbrand om zo de winter en oude demonen te verdrijven.

In het christendom gaat het om het verhaal dat Jezus opstaat uit de dood, en zich even begeeft weer onder de mensen. Jezus trekt op een ezel naar de stad Jerusalem. Het is stevens ook het begin van het einde: vanaf dat moment is de dood onafwendbaar.

Er zijn zo veel beelden en verhalen die door elkaar lopen bij dit feest, dat ik het soms moeilijk vind om de kern hiervan te vangen in een beeld: Het gaat om het lijden en sterven, en om hoe je daar als het ware anders uit te voorschijn kan komen.

Dat beeld vind ik prachtig om te vangen: in de donkeren dagen ben je helemaal teruggekomen, bij wie je bent, met alles wat daarbij hoort. Je gaat door allemaal fases en dan wordt het lente. En dat geeft je de kans om weer te kunnen zien in het licht, en te zien hoe je uit het donker te voorschijn komt.

jaarfeesten

Nieuwjaar

januari 11, 2015

Ik zelf ben zo blij dat het een nieuw jaar is. 2014 stond voor mij zo voor alle oude patronen onderzoeken herbeleven omarmen en loslaten. Ik voel mij zo naakt, pas geboren ,en blanco. En aan de andere kant voel ik mij gevuld, een sprank van vertrouwen is wakker geworden in mij: een klein vuurtje is ontstoken in mijn hart. In 2015 ga ik dat vuurtje onderhouden opstoken om mijzelf te verwarmen, om mij van binnenuit te laten lijden. Het zo eng om alle patonen en reacties die je al een heel leven lang volgt opnieuw te bekijken en in heroverweging nemen. Of dit nog bij je past en te onderzoeken of dit wel bij jouw past of dat het een gewoonte is die ontstaan is om veiligheid voor jezelf te creëeren. Buiten de gebaande paden voelen, beleven en onderzoeken: dat wil ik in 2015.

Nieuw jaar

Ik wens jullie allemaal een heel inspirerend en liefdevol nieuw jaar waarin je mag zijn wie je bent!

Liefs inge

jaarfeesten

Kerstmis

december 23, 2014

Kerstboom in het bosEen ieder van ons heeft zijn of haar beeld gevormd van Kerst. Maar door alles wat wij erom heen hebben gecreëerd, is het soms moeilijk om de essentie van het feest een beetje te voelen en te ervaren.

De grootste wijsheden zijn vaak in beginsel zo simpel. Vaak zo simpel, je er makkelijk aan voorbij kan gaan. De weg naar inzicht en begrip is vaak pijnlijk en moeizaam. De kunst is om bij de essentie de komen. Het licht en de liefde die jouw hart vullen. Zoek het zo dicht mogelijk bij jezelf. Soms is het dichterbij dan je denkt…

Kerststal waldorfVoor veel mensen is het beeld van Kerst wel bekend. We vieren de geboorte van het goddelijke kind. De geboorte van het kind vindt plaats in een stal, bij eenvoudige mensen, in de stad Bethlehem. De herders die over hun schapen waken, werden in de nacht toegezongen door een engelen koor. De ster wees hun de weg naar de stal waar het kind geboren is. Ze vonden het kindje in de kribbe, gewikkeld in doeken. Ook daar waren engelen die hun hemelse licht schenen. Het is een oeroud verhaal met oeroude beelden. De geboorte van het kind laat zien dat hemel en aarde verbonden zijn. En het goddelijke in ons allemaal aanwezig is. “Zoek niet ver van huis”. Maar laat het licht binnen in jou branden en verlicht daarmee jezelf en elkaar.

Ik wens jullie allemaal een mooie kerst en dat al onze harten maar gevuld mogen raken met licht en liefde.

jaarfeesten

Wereldlichtjesdag

december 12, 2014

Op 14 december is het wereldlichtjesdag. Over de hele wereld worden er om 19.00 plaatselijke tijd kaarsjes aan gestoken voor al de overleden kindjes van de wereld. Het maak niet uit hoe lang geleden het is. Je kind blijft altijd jouw kind. En het wordt nog steeds gemist in mindere of meerdere mate.

Mijn zoontje is drie dagen na de bevalling overleden. Het is nu bijna 13 jaar geleden. De tijd maakt de pijn die ik ervaar minder hevig. Maar als het aangeraakt wordt, is het nog steeds gevoelig. Ik vind het prachtig om een lichtje te branden voor mijn kleine/grote man.

Laten we met zijn allen een lichtje schijnen voor onze kleine wondertjes.

Meer informatie over Wereldlichtjesdag:
www.wereldlichtjesdag.nl

jaarfeesten

Advent

december 3, 2014

Advent begint op de vierde zondag voor kerst. Het woord Advent komt uit het Latijn van “Adventus”, dat “komst” betekent. Het is ook de komst van het licht op aarde waaraan de adventstijd vooraf gaat.

24 december is het kerstmis. Tweeduizend jaar geleden werd er in Bethlehem een kind geboren in de tijd dat de wereld vol duisternis was. Het kind uit Bethlehem als belofte voor de toekomst en licht in de duisternis. Zonder licht op de aarde zou de mensheid zich niet verder kunnen ontwikkelen.

Donkerste tijd

We zijn in deze periode op weg naar de langste nacht. Toen er nog geen kunst licht was, leefden mensen echt in complete duisternis. We kunnen ons nu eigenlijk niet meer voorstellen hoe dat is. In deze donkere tijd word je teruggeworpen op jezelf. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er buiten je afspeelt. En wordt je gedwongen om je bezig te gaan houden met je binnenkant. Wanneer je niet meer kunt zien (licht), en horen (stilte), dan rest er niets anders dan te voelen. Wat leeft er in jou? Welke gevoelens, oude angsten, verlangens en verdriet kom je tegen?

In de donkere tijd, ben ik zelf ook vaak banger, en schrik ik sneller van onverwachte geluiden. Ook bij mezelf bemerk ik in mij een beweging, weer terug naar wie ik ben, en waar ik voor sta. Mijn kinderen worden altijd weer geconfronteerd met oude angst. Ze durven niet meer alleen naar boven, dromen meer en zijn bang om zonder licht in slaap te vallen. HSP kinderen zijn heel gevoelig voor het steeds donkerder worden van de wereld. Het biedt ook veel kansen om te groeien en te voelen waar het echt om draait. Maar als moeder ervaar ik het vaak als een zware tijd. Om al mijn kinderen bij te staan in dit proces. Het helpt wel om elke dag een rust en stilte moment te creëeren. Om hier echt ruimte voor te maken.

Foto: Vrijeschooldezwaan.nl

Foto: Vrijeschooldezwaan.nl

Hoe kun je deze tijd vorm geven in je gezin leven?

Op de Vrije School wordt er altijd een Adventstuin gelegd. Een spiraal van dennengroen. In het midden staat een grote kaars. Die staat symbool voor het licht. De ruimte wordt alleen maar verlicht door kaarsjes. Met elk gezin loop je de spiraal naar binnen en steek je een kaars aan, aan de grote kaars in het midden. Langzaam wordt de hele spiraal verlicht door al die kaarsen die dan branden. Als je de spiraal loopt, dan symboliseert dat eigenlijk de weg naar binnen waar altijd het goddelijke licht in je brand. Je zou dit ook in het klein kunnen doen thuis. Je steekt een grote kaars aan en verder is het helemaal donker. En je laat al je gezinsleden om de beurt een kaars aan steken. En daarna in het kaars licht samen even stilstaan bij het licht in de duisternis.

Vind het licht in je hart in deze donker tijd. En laat dat licht jouw verwarmen!

jaarfeesten

Sinterklaas

november 3, 2014

Sinterklaasfeest
Er is een hoop discussie over Zwarte Piet. Maar wat is nu eigenlijk de essentie van het Sinterklaas feest? Het feest da wij met zijn allen elk jaar vieren in Nederland.

Sinterklaas feest leert ons eigenlijk te geven, zonder daar iets voor terug te verwachten. Geven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Het hoogste goed: waarnemen zonder oordelen, is daarbij van groot belang. Zien wat de ander nodig heeft, zonder dat daarbij je eigen behoeften en wensen een rol spelen. In de laatste jaren is het feest steeds meer een “koopfeest” geworden waar natuurlijk vooral de winkels dankbaar gebruik van maken. Als je niet oppast dan sla je eigenlijk de plank mis met betrekking tot waar het feest eigenlijk voor bedoeld is: Namelijk geven zonder er iets voor terug te verlangen.

SinterklaasGeven vanuit onvoorwaardelijke liefde: hoe maak je dat tastbaar? Door gedichtjes te schrijven surprises te maken grappig, lieve kleine kadootjes te geven. Kun je bijvoorbeeld proberen iets van de persoon zichtbaar te maken voor wie het bestemd is? Humor is daarbij een onmisbaar ingrediënt. Sint is mild: hij is er nooit op uit om mensen te kwetsen. De kado’s hoeven niet van grote waarde te zijn. Maar het is leuk en fijn wanneer ze de juiste snaar raken. Bij Sinterklaas gaat het niet om het zichtbaar maken van uiterlijke, maar van innerlijke kwaliteiten.
Geloven in Sinterklaas, is geloven in de in het onzichtbare stuk tussen hemel en aarde. Het stuk dat alles wat tasbaar is verlicht. Onvoorwaardelijke liefde!

Als je het feest bekijkt vanuit het oogpunt “waar gaat het eigenlijk om?”, dan zouden we met zijn allen die waarden moeten na streven. En een invulling gaan geven aan het feest, die deze waarden voorop stelt. Ik hoop dat een ieder het viert op zijn eigen manier, om bij deze prachtige essentie stil te staan elk jaar.

jaarfeesten

Sint Maarten

oktober 24, 2014

Op 11 november vieren we de dag en het feest van Sint Maarten. Sint Maarten was een soldaat tegen zijn zin in. Hij wilde de enkel de soldaat van Christus zijn. Op reis naar de stad komt hij voor de stadspoort een oude man tegen. Maarten houdt zijn paard in. De man vraagt niet om een aalmoes, maar om warme kleding. Maarten aarzelt niet en pakt zijn zwaard en deelt daarmee zijn eigen mantel door twee. Een deel schenkt hij aan de bedelaar en een deel houdt hij zelf.

St maarten optochtWat ik zo mooi vind aan dit verhaal. Is dat je een stuk schenkt, maar ook een stuk zelf houdt. Je beslist op dat moment of je met minder kunt doen. Maar vergeet jezelf niet! Met andere woorden; als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook (beter) geven. In dit verhaal zit het geven én het ontvangen. En het vragen om hulp. Het is mooi om hier bij stil te staan. Hoe gaat dat jezelf af? Ontvangen en om hulp vragen is vaak heel moeilijk, maar net zo belangrijk als kunnen geven. Zonder hulp-vraag kun je niet geven. Zonder ontvanger kan je geen gever zijn.

Hoe kan je verder uiting geven aan dit feest met kinderen

Vroeger werd en er lichtjes gebrand in de aarde na het ochtend, als bescherming voor de winter tegen kwade geesten. Met kinderen kun je een knol, aardappel, wortel nemen en deze uithollen en versieren. Daarna kan je er een lichtje in aan doen. Op de Vrije School wordt er op school een optocht gehouden. Je zou op deze avond ook je hele huis kunnen verlichten met kaarsen. Dat geeft een hele andere sfeer. Je zou ook je kind met een lantaarn naar zijn of haar bedje kunnen brengen. Zonder de lampen aan te doen. Kijk wat past en wat kan bij jouw gezin. Heel veel plezier met het licht naar binnen brengen!

 

jaarfeesten

Allerheiligen en Allerzielen

oktober 24, 2014

Allerheiligen
Op 11 november is het Sint Maarten, velen van ons kennen dit feest waarschijnlijk wel. Maar er zijn nog twee feesten deze maand, op 1 november is Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. Het valt altijd op deze vaste data.

Oktober is de maand waarin de natuur voor het laatst oplicht met zijn bruine en goede bladeren en de mooie herfst tinten die de zon ons geeft. November is de donkerste maand van het jaar. Direct aan het begin van deze maand vallen twee feestdagen. (Waar denk ik niet heel veel bij stil wordt gestaan in het algemeen.)

Op 1 november wordt Allerheiligen gevierd. Dit is de dag dat alle heiligen worden herdacht die op de wereld geleefd hebben, en na hun leven heilig zijn verklaard. Omdat ze tijdens hen leven een aantal bijzondere innerlijke kwaliteiten hebben ontwikkeld.

KaarsMaar 2 november wordt er Allerzielen gevierd. Dan worden alle ( gewone) mensen die overleden zijn herdacht. In sommige families wordt op deze dag ook de tafel gedekt voor de overledenen. Ik sta deze dag altijd stil bij het verlies van mijn zoon. Ik brand een kaars en heb het met mijn gezin over hem. Op sommige begraafplaatsen en in sommige crematoriums wordt er op een prachtige manier aan deze dag vorm gegeven. Mijn droom is om ook ooit dit te gaan organiseren op de begraafplaats van mijn zoontje. Tot nu toe is dat er nog niet van gekomen. Op deze dag kan je binnen je gezin ruimte maken om al je dierbare te herdenken. Het geeft je de kans om op deze dag ruimte te maken om over hen te praten, of naar het graf te gaan, een kaars te branden, of iets anders samen te doen wat passend voor je voelt.

In het Engels word deze dag ook wel the “thinnest time of the year” genoemd; de dunste dag van het jaar. Omdat de sluier tussen licht en donker, hemel en aarde, tussen leven en dood heel dun is. Ook letterlijk komt de hemel weer “vrij”. Alle bladeren zijn gevallen, de takken zijn alleen nog over. In de nacht heb je vrij zicht naar de sterrenhemel. Buiten word het licht minder. Het is tijd om het licht maar binnen te halen. Een prachtige tijd voor reflectie. Je wordt weer aangezet om naar binnen te keren. En het licht in jezelf aan te wakkeren.

jaarfeesten

Michael’s Feest

september 23, 2014

Michaels feest september
Wat ik al eerder heb benoemd, is dat de twee steunpilaren voor een hooggevoelig persoon zijn:
1) de zingeving in het leven en
2) de natuur

Om je wat meer handvaten te geven aan hoe je zingeving concreet maakt binnen je gezin, wil ik graag het hele jaar rond, de verschillende jaarfeesten gaan uitleggen, en tips geven over hoe je zelf met meer diepgang deze feesten kunt aanbieden aan je kinderen .

29 september is het eerste feest dat je zou kunnen vieren, namelijk het Michaël ’s feest.

Doreen-Virtue-Archangel-MichaelEngelen

Het bestaan van engelen wordt door heel veel mensen erkend. Ook hebben deze wezens van licht van oudsher in veel geloofsovertuigingen een plek. Engelen zijn begeleiders van de mens als individu. En dan zijn er ook nog Aartsengelen: aartsengelen begeleiden “groepen van mensen” als geheel. Engelen helpen mensen om te worden zoals ze bedoeld zijn: anders gezegd ze helpen je je te herinneren, wie je werkelijk bent en met werk doel je op de aarde bent gekomen.

Aartsengel Michaël

Op 29 september vieren we elk jaar de naamdag van aartsengel Michaël. Michaël is de eerste engel die je “tegenkomt” na de zomer. Verder op in het jaar kom je nog andere aartsengelen tegen.

De dagen worden korter. Het fruit en de groente moeten geoogst worden. Michaël word vaak afgebeeld met het zwaard waar hij de draak mee bestrijdt en de weegschaal waarmee hij goed en kwaad tegen elkaar afweegt.
In de verhalen over Michaël is er altijd sprake van een draak. In het nieuwe testament word verteld hoe Michael een reine jonkvrouw beschermd, die door de draak bedreigd wordt. Hij verslaat de draak met zijn zwaard.

Het overwinnen van de Draak

Opvallend is daarbij, dat hij de draak niet dood maar temt: de draak wordt enkel overwonnen. Het thema van de moedige ridder, de schone jonkvrouw en de woeste draak, kom je in de literatuur veelvuldig tegen. Symbolisch gezien staat de draak voor het “kwade” dat bestreden moet worden. De jonkvrouw vertegenwoordigt de “reine” ziel van de mensen die behouden moet blijven. En in de ridder met het zwaard kun je jezelf zien, die alle hindernissen en uitdagingen die je tegenkomt op je levenspad aan gaat.

Symboliek

Michael symboliseert dat je moedig kan zijn, en dat je de juiste keuze kunt maken. Om zo als mens te groeien. Ik persoonlijk “kom Michaël altijd tegen” als de zomer voorbij is en de kinderen weer naar school gaan. Dan geef ik vaak mijn hele gezin weer opnieuw vorm. Wat past nog wel, welke gewoontes moeten anders. Welke nieuwe dingen wil ik gaan doen. Het is een tijd voor nieuwe voornemens. Ook ervaar ik elke keer weer dat er moed nodig is, om werkelijk te staan voor de keuzes die jij maakt, om trouw te zijn aan jezelf, je innerlijke overtuiging en gevoel. Michaël kan daarbij echt een (symbolisch) voorbeeld zijn.

Vormgeving

Moedig zijn en maat houden zijn de kwaliteiten die je kunt proberen zichtbaar te maken. Het mooist vind ik altijd dat je het zo vorm geef, dat het jouw eigen manier is, die past bij jouw gezinsleven. Met kleuters zul je een ander feest vieren dan met pubers. Mijn kinderen zitten op de Vrije School. Bij de kleuters wordt er rond Michael meer een herfstfeest gevierd. Kinderen nemen bijvoorbeeld een mandje mee met vruchten en producten die van het land geoogst worden. In sommige klassen wordt er samen appelmoes of soep gemaakt van de meegenomen producten. De draak is daar nog niet zo zichtbaar aanwezig.

Michaels feest draakIn de onderbouw mogen de zesde klassers letterlijk in de huid kruipen van de draak. Die ziet er echt best levensecht of in elk geval levensgroot uit. De andere klassen bestrijden de draak om hem te temmen. Het is heel verschillend hoe dit binnen komt bij kinderen. Hoe dit een kind raakt, ligt heel erg aan hoe jouw kind om gaat met het thema van dit feest.

Ik persoonlijk vind het ook best een heftige tijd: het loslaten van het oude, en het weer opnieuw vorm geven van waar ik voor sta, kan heel confronterend zijn.

Voor thuis

Je kunt op deze dag een maaltijd maken van pompoensoep met brood en als toetje een grote schaal met fruit en noten.

Nodig voor de soep:
1 pompoen, 2 uien ,een teen knoflook , twee aardappels, twee groente bouillon blokjes, een scheut honing , een eetlepel roomboter. Koriander en griekse yoghurt om het af te maken.

Bak de gesnipperde ui en de knoflook in de roomboter en doe de stukjes pompoen en aardappel erbij. Dan water erbij, zo veel dat alles net onder water staat. Een scheut honing erbij dan laten koken tot het gaar is. Pureren en ”afmaken” met peper en zout naar smaak. Serveren met fijngesneden koriander en griekse yogurt. Een lekker brood erbij met roomboter en klaar is de maaltijd.