Browsing Category

hsp

hsp

Omgaan met HSP kinderen

januari 24, 2015

Wat zou je kunnen helpen om anders om te gaan met je kind met hsp?

Om een hsp kind te kunnen opvoeden en het te helpen om zijn leven te leven, zonder al te veel problemen, is het van belang om je huidige kijk op opvoeden onder de loep te nemen. Misschien wordt het tijd, om eerdere
ideëen over het ouderschap los te laten of te herzien. Want vaak passen die niet bij de behoefte van jouw kind. Ik zelf hou van vrijheid, en de dag laten gaan hoe die komt. Deze vrijheid had ik ook bedacht voor mijn kinderen. Maar al gauw werd mij duidelijk dat dit niet was wat mijn kinderen echt nodig hadden.

Structuur en voorspelbaarheid waren de nieuwe sleutel woorden die ik moest gaan integreren. Best lastig als dat niet je tweede natuur is. Maar alle driftbuien en scenes waren zo uitputtend, dat ik zeker mijn manier van opvoeden moest herzien om zo voor iedereen van ons een meer leefbare situatie te maken. Bloed zweet en tranen heeft mij dat gekost. 😉

Vergelijk je niet meer met andere ouders en gezinnen maar ga uitvinden wat voor jou en jouw gezin werkt. Hier onder vind je wat handreikingen die je wellicht steunen om dit proces aan te gaan.

1. De uitingen die horen bij een hsp kind zijn niet een afspiegeling van jouw ouderschap. Door te accepteren dat het zo is, en dat dit het is waar je het mee moet doen, kan je leren op een meer neutrale manier te kijken naar jouw kind. Je moet leren vertrouwen op jouw manier van opvoeden. Ook al zullen anderen jouw manier in twijfel trekken. Jullie zijn de ouders, en jullie kennen jullie kind het best.

Blote voeten

2. Laat schuldgevoel en boosheid los. Door daar in te blijven hangen maak je jouw beleving belangrijker dan die van je kind. En is het moeilijker om de belangen van je kind te behartigen.

3. Sta af en toe stil bij wat het jouw als mens brengt om een hsp kind in jouw gezin te hebben. Waardeer dat bewust. Hierdoor omarm je dat het je ook verrijkt.

4. Realiseer je dat wat voor “gewone” kinderen werkt niet, werkt voor hsp kinderen. Alle activiteiten die er plaats vinden op een dag vragen voorbereiding van jou als ouder.

5. Richt je op je krachten van jouw kind. Je zult regelmatig mensen tegen komen die het niet kunnen waarderen hoe jouw kind zich gedraagt. Zorg dat jij dat wel doet en altijd achter je kind blijf staan. Door deze houding geef je je kind zelfvertrouwen. Waar het nog wel eens bij ontbreekt bij hsp kinderen.

6. Opvoeden is een reis. En bij hsp kinderen is de weg vol met veel hobbels bochten en obstakels. Richt je op de toekomst. En pas daar de stappen op aan.

7. Het lastige is dat oplossingen niet eeuwig werken. Je zult vaak je strategieën moeten aan passen als je je kind wil blijven helpen. Vaak als je denkt dit of dat werkt, gebeurt er wat nieuws waardoor je als ouder weer een aanpassing moeten maken.

8. Laat je leiden door liefde en begrip. Hsp kinderen die willen niets anders dan een veilige en liefde volle omgeving, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Het zijn geweldige kinderen, die alleen niet op de traditionele manier leren hoe het leven in elkaar zit.

Heb je hulp nodig om jouw manier van opvoeden onder de loep te nemen en te hervormen? Om een betere leefomgeving te maken voor jouw en je gezin? Dan kun je mij altijd bellen of mailen voor het maken van een afspraak, of het stellen van een vraag.

hsp

Is er een verschil tussen hsp kinderen en nieuwe tijds kinderen?

januari 16, 2015

Is er een verschil tussen hsp kinderen en nieuwe tijds kinderen? Dat is iets wat ik zelf graag wil onderzoeken. Want een duidig antwoord kan ik daar zelf nog niet op geven. Maar wat ik voel, weet en ervaar, is dat er wel degelijk een nieuwe tijd is aangebroken.
Al decennia’s lang word er gepraat over de nieuwe tijd. De kosmische cyclus waarin wij als mensheid belanden: en die de aarde zou veranderen, en wij zouden verlicht zijn. We zitten daar nu vol in: er heerst grote chaos. Oude systemen veranderen en misstanden komen aan het licht. Je zou je kunnen afvragen waar die nieuwe wereld dan te zien is.

Ik denk zeker dat die er al is. In een ieder van ons. Het is alleen de kunst om die blik naar binnen te richten om het te zien. Zodra je dat kan zien, krijgt het ruimte om te groeien. Alles wat aandacht krijgt, krijgt de kans om te groeien. Zouden onze nieuwe tijds kinderen ons helpen om oude systemen af te breken? Zichtbaar maken wat er in ons leeft? Helpen opschonenen van oude patronen?

Wat ik wel waarneem, is dat er heel veel kinderen van nu , niet meer passen, of mee komen in het onderwijs zoals wij dat nu aan bieden. De grote vraag die we ons allen zouden moeten stellen is: ”wat gaan we veranderen?” De oude schoolsystemen, of onze kinderen?

Ik zou wensen dat we beter gaan kijken en luisteren naar onze kinderen. Hoe en wat ze leren: is dat wel de beste uitrusting die we onze kinderen kunnen mee geven om verder te komen in het leven?

De nieuw tijd is gekomen: neem jouw plaats in. Probeer te leven naar jouw innerlijk weten en bewust zijn. Bewandel jouw pad. Bezoek mensen en plekken waar dit bewustzijn al wakker is gekust en laat je inspireren, ontroeren en voeden. Zoek die nieuwe tijd niet buiten jezelf. Maar leg je hand op je hart: daar is het al.

New Age

hsp

Bewustzijn van positief denken

juni 10, 2014

Alle mensen hebben een vorm van helderziend. Vaak is deze vorm van waarnemen sterker ontwikkeld bij HSP-ers.

Je voelt aan hoe mensen zich voelen. Aan het gezicht lichaams houding en taal kun je al zo veel aflezen. De ziel van de mens die spreekt tegen je. En die boodschap vertaal je dan. Eigenlijk comuniseer je met het hoogerbewustzijn van die ander.

Lichaam bewustzijn
In het DNA van de mens zit zoveel meer informatie dan dat wij gebruiken. Als je het achter elkaar zou leggen dan zou je naar de maan en terug kunnen. We maken maar weinig bebruik van de kennis die ons lichaam bezit. Door een diepe vorm van meditatie kom je in contact met je diepere ik dus met een grote hoeveelheid kennis die in jouw lichaam is opgeslagen. Dan heb je dus een grotere bron op uit te putten waarme je het leven beter kunt begrijpen.

Positief denken

Als je gevoel niet in overeenstemming is met je lichaam. Dan ben je uit ballans. En ben je veel vatbaarde voor ziektes.Als je veel negatieve gedachten hebt en die vaak herhaald dan progaameer je je onderbewust zijn verkeerd. En daar reageerd je lichaam dan op. Door daar op te reageren.

Bijvoorbeeld:”ik heb altijd hoofdpijn” Dan zul je merken dat je dat ook vaker zult hebben. Je onderbewust zijn luistert heel erg goed naar je. Als je je bewust word van dit principe dan kun je dit ook op een positieve manier gaan inzetten in je leven.

Progameer je onderbewustzijn zo, dat het met je lichaam samen gaat werken. Geloof niet alle stemmetjes van je hoofd. Laats hoorde ik een prachtige zijn. “Laat een keer per dag je ziel jubelen”. Dat vond ik zo prachtig.
Als je dat probeert te doen dan is dat een goed begin om positieviteit te intergeren in je daagelijks leven.

Kwetsbaar zijn

Dat vind ik een van de aller moeilijkste dingen in het leven: kwetsbaar zijn.
Hoe doe je dat? Wat levert het je op? Het zijn allemaal vragen die mij de laatste dagen erg bezig houden.
Een ding komt wel steeds naar boven bij mij. Kwedsbaarheid is je zelf laten zien je openen voor wat er werkelijk in je leeft het delen van deze gevoelens. Het overwinnen van angst voor afweizing. Mensen toelaten in mijn leven. en uitendelijk word het je kracht door dan je kwedsbaar kan zijn.

Hoe werkt dit bij jullie?