Is er een verschil tussen hsp kinderen en nieuwe tijds kinderen?

hsp

Is er een verschil tussen hsp kinderen en nieuwe tijds kinderen? Dat is iets wat ik zelf graag wil onderzoeken. Want een duidig antwoord kan ik daar zelf nog niet op geven. Maar wat ik voel, weet en ervaar, is dat er wel degelijk een nieuwe tijd is aangebroken.
Al decennia’s lang word er gepraat over de nieuwe tijd. De kosmische cyclus waarin wij als mensheid belanden: en die de aarde zou veranderen, en wij zouden verlicht zijn. We zitten daar nu vol in: er heerst grote chaos. Oude systemen veranderen en misstanden komen aan het licht. Je zou je kunnen afvragen waar die nieuwe wereld dan te zien is.

Ik denk zeker dat die er al is. In een ieder van ons. Het is alleen de kunst om die blik naar binnen te richten om het te zien. Zodra je dat kan zien, krijgt het ruimte om te groeien. Alles wat aandacht krijgt, krijgt de kans om te groeien. Zouden onze nieuwe tijds kinderen ons helpen om oude systemen af te breken? Zichtbaar maken wat er in ons leeft? Helpen opschonenen van oude patronen?

Wat ik wel waarneem, is dat er heel veel kinderen van nu , niet meer passen, of mee komen in het onderwijs zoals wij dat nu aan bieden. De grote vraag die we ons allen zouden moeten stellen is: ”wat gaan we veranderen?” De oude schoolsystemen, of onze kinderen?

Ik zou wensen dat we beter gaan kijken en luisteren naar onze kinderen. Hoe en wat ze leren: is dat wel de beste uitrusting die we onze kinderen kunnen mee geven om verder te komen in het leven?

De nieuw tijd is gekomen: neem jouw plaats in. Probeer te leven naar jouw innerlijk weten en bewust zijn. Bewandel jouw pad. Bezoek mensen en plekken waar dit bewustzijn al wakker is gekust en laat je inspireren, ontroeren en voeden. Zoek die nieuwe tijd niet buiten jezelf. Maar leg je hand op je hart: daar is het al.

New Age

Read More
Copyright @ zoektocht.nu 2023